Doeltreffend Toetsen

31 januari 2023

Werkveldconferentie

Ambtshalve toetsing

De ambtshalve toetsing van de informatieplicht door de rechter kost alle betrokken partijen veel tijd en geld. Hoeveel precies is onbekend. Op 31 januari 2023 organiseren we hierover een werkveldconferentie voor de belangrijkste stakeholders, de landelijke politiek en ambtenaren van de betrokken ministeries om inzicht te geven in de administratieve lasten van de ambtshalve toetsing van de informatieplicht. De consumentenbescherming die de Ambtshalve Toetsing beoogt wordt niet ter discussie gesteld. We willen met elkaar in gesprek gaan om een efficiëntere en effectievere manier om aan de informatieplichten te voldoen bespreekbaar te maken.   

31 januari 2023
12.30 – 16.30 uur
Nieuwspoort Den Haag
Op initiatief van

Doelmatiger toetsen van de informatieplicht

In samenwerking met de Rijks Universiteit Groningen en Flynth adviseurs en accountants onderzoeken we hoe groot de extra administratieve lastendruk is als gevolg van de (huidige manier) om te toetsen of aan de informatieverplichtingen in het kader van de consumentenbescherming voldaan is. Het onderzoek geeft inzicht in de omvang van de eenmalige inrichtingskosten, de extra operationele kosten per gerechtelijke vordering en de extra kosten als gevolg van vertraging en extra afschrijving van vorderingen omdat de hoogte van de vordering de administratieve lasten niet rechtvaardigt.  

 

De verhoging van de administratieve lasten raakt alle betrokken partijen. Crediteuren, gerechtsdeurwaarders en de rechtspraak moeten voor elke vordering veel moeite en tijd steken in het onderbouwen en controleren van de informatieplichten. Debiteuren worden geconfronteerd met dagvaardingen die door de extra producties die nodig zijn om de informatieplicht te onderbouwen vaak meer dan honderd pagina’s dik zijn.Tijdens de werkveldconferentie zullen we doelmatiger en duurzamer alternatieven presenteren om de informatieplichten te toetsen.  

Ondersteund door

Bekijk direct het Programma

Het definitieve programma van de werkveldconferentie is nog niet bekend. We zijn in gesprek met verschillende sprekers als voorbereiding op een programma dat vanuit verschillende invalshoeken de toetsing van de informatieplichten belicht. Het conceptprogramma wordt regelmatig vernieuwd. 

Argument 1

De administratieve lasten als gevolg van de informatieverplichting zijn onevenredig hoog en bezwarend. Voor elke gerechtelijke vordering van dezelfde schuldeiser moet opnieuw onderbouwd worden dat aan de informatieplichten voldaan is. Daar staat bovendien geen vergoeding tegenover. 

Argument 2

Het bestel- en betaalproces van leveranciers die ‘buiten de verkoopruimte’ verkopen, bijvoorbeeld via het internet, is voor langere tijd gelijk. Crediteuren die veel gebruik maken van gerechtelijke incasso kunnen volstaan met één periodieke controle, in plaats van telkens opnieuw de informatieplicht te bewijzen.

Argument 3

De extra administratieve lasten beperken de toegang tot het recht. Voor lagere vorderingen is het niet lonend om die gerechtelijk te incasseren. Dat raakt ook de rechtsgelijkheid van debiteuren die wel correct betalen. 

Argument 4

Consumenten worden met dagvaardingen die meer dan honderd pagina’s dik zijn geconfronteerd. Dat staat haaks op alle inspanningen om begrijpelijk te communiceren over juridische procedures. Het bevestigt het beeld dat rechtspraak bestaat uit het optrekken van mistgordijnen en juridische haarkloverij. 

Argument 5

Bij duurovereenkomsten is vaak jarenlang (wel) betaald door de debiteur, maar wordt vanwege de betalingsonmacht van de debiteur het bestelproces en de overeenkomst beoordeeld alsof daarover een geschil is. Het raakt de rechtszekerheid van de schuldeisers die langjarig leveren aan een consument en nu hun – misschien inmiddels juridisch achterhaalde – oude overeenkomsten beoordeeld zien naar de huidige normen.    

Argument 6

Vorderingen blijven liggen bij de rechtbanken in afwachting van uitspraken van het Europees Hof of de Hoge Raad. Vorderingen blijven ook liggen om alle producties die nodig zijn om de informatieplichten te onderbouwen terug te zoeken.  

Op de hoogte blijven?

Volg ons via Twitter en LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom Doeltreffend Toetsen.