Doeltreffend Toetsen

Het programma

Het programma van de werkveldconferentie is samengesteld om de toetsing van informatieplichten vanuit een aantal gezichtspunten te belichten. Enerzijds is dat de extra administratieve lastendruk die dat in de huidige vorm tot gevolg heeft. Anderzijds vragen we deskundigen uit het werkveld om hun visie te delen op consumentenbescherming en kopen buiten de verkoopruimte. Het karakter van de werkveldconferentie vereist dat er ruimte in het programma is om met elkaar in gesprek te gaan.  

12.30

13.00

Inloop en lunchbuffet

Locatie

Nieuwspoort Den Haag

13.00

13.15

Opening door de dagvoorzitter

Michaël Brouwer is gerechtsdeurwaarder en CEO van Syncasso en oud-voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie Van Gerechtsdeurwaarders.

Michael Brouwer MSc

CEO Syncasso

13.15

14.00

Presentatie onderzoek administratieve lasten Ambtshalve Toetsing informatieplicht

Prof. dr. Pieter Jansen presenteert de resultaten van het kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de toegenomen administratieve lastendruk die veroorzaakt wordt door de huidige wijze waarop getoetst wordt of door de leverancier aan de informatieplichten voldoen is.

Prof. dr. Pieter Jansen

Hoogleraar Accounting Rijks Universiteit Groningen | Directeur wetenschappelijk bureau Flynth Adviseurs & Accountants.

14.00

14.30

Consumentenbescherming en de Ambtshalve Toetsing

Prof. mr. dr. Charlotte Pavillon is gespecialiseerd in consumentenrecht en publiceert regelmatig in de vakpers over de Ambtshalve Toetsing. In haar presentatie bespreekt ze naast haar visie op de toetsing van de informatieplichten ook de internationale benadering van de Ambtshalve Toetsing.

Prof. mr. dr. C.M.D.S. (Charlotte) Pavillon

Hoogleraar privaatrecht, i.h.b. consumentenrecht |Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Nederland  Lid Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

14.30

15.00

Op afstand kopen? De waarborgen in het bestelproces

Prof. dr. Molenaar deelt zijn visie op consumentenwaarborgen bij verkopen op afstand en thuiswinkelen vanuit zijn betrokkenheid bij de Thuiswinkel Waarborg Certificering, die tot stand gekomen is in samenwerking met consumentenorganisaties en de verantwoordelijke ministeries.

Prof. dr. Cor Molenaar

Hoogleraar Bedrijfskunde Erasmusuniversiteit Rotterdam, Buitengewoon Hoogleraar eMarketing & Distance Selling, Voorzitter van de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg.

15.00

15.30

Pauze

15.30

16.00

Presentatie alternatieve scenario’s voor de toetsing van de informatieplicht. Betere consumenten-bescherming, minder administratieve lasten

Mr. Wisseborn presenteert een aantal alternatieven die de ambtshalve toetsing van de informatieplichten niet alleen efficiënter, maar ook doeltreffender maken. De alternatieven bieden een bredere consumentenbescherming, zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een betere toegang tot het recht

Mr. John Wisseborn

Gerechtsdeurwaarder en oud-voorzitter van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders KBvG.

16.00

16.30

Paneldiscussie met de sprekers

16.30

17.30

Afsluiting door de dagvoorzitter

Aansluitend borrel

Op initiatief van

Op de hoogte blijven?

Volg ons via Twitter en LinkedIn om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom Doeltreffend Toetsen.