Doeltreffend Toetsen

Interview Michaël Brouwer over de werkveldconferentie Ambtshalve Toetsing

Op 31 januari 2023 organiseren gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn, GGN, Janssen & Janssen en Syncasso een werkveldconferentie voor de landelijke politiek, de betrokken ministeries, de rechtspraak, brancheverenigingen en andere stakeholders om met elkaar in gesprek te gaan over een efficiëntere en effectievere manier om aan Ambtshalve Toetsing van de informatieplichten te voldoen.

Michaël Brouwer, ceo van Syncasso, over de werkveldconferentie Ambtshalve Toetsing

De rechtspraak, opdrachtgevers en gerechtsdeurwaarders zijn geconfronteerd met Europese regelgeving waarbij ze zelf niet bij de ontwikkeling betrokken zijn geweest. Iedereen doet z’n best om daar zo goed mogelijk aan te voldoen. Maar na ruim drie jaar Ambtshalve Toetsing moeten we vaststellen dat de huidige benadering op veel fronten vastloopt. Dat resulteert in het afboeken van vorderingen, uitstellen van procedures, het is onduidelijkheid alom. Gaan we een incassovordering van 100 euro vanwege de ambtshalve toetsing straks laten beoordelen door de hoogste Europese rechter? Dit terwijl tegelijkertijd de rechter in het buurthuis wil bijdragen als schuldenrechter, regelrechter en buurtrechter?

Maatschappelijke ontwikkelingen

Het recht ordent de maatschappij, maar is in een democratisch land hoogstzelden daarvoor de initiatiefnemer. De wet volgt de maatschappelijke ontwikkelingen. Met de Ambtshalve Toetsing zitten we nu op de verkeerde weg. Het is verstandig om daarover zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te gaan.

Daar moeten we als ketenpartners samen aan werken. In eerste instantie in het juridische domein. De eerste hindernis is om te erkennen dat we een probleem hebben. Terwijl iedereen onderkent dat alle betrokken partijen hun best doen. Het is ook geen kwestie van er vóór of er tegen zijn. De vraag is hoe we ervoor kunnen zorgen dat het werkbaar wordt.

Consumentenbescherming

De consumentenbescherming is en blijft het uitgangspunt voor elke andere oplossing. In de huidige systematiek zijn we de consument niet aan het beschermen, maar de procedure aan het bewaken. Daarmee bescherm je de consument niet tegen malafide praktijken.

Iedereen mag kopen wat hij wil – liefst met zo min mogelijk formaliteiten. Maar als het voor de rechter komt, is het systeem door de Ambtshalve Toetsing belangrijker geworden dan de burger. Het kan niet de bedoeling zijn dat je online een fiets koopt en dat door de Ambtshalve Toetsing de overeenkomst ontbonden wordt. Dan rijd je rond op een fiets die niet van jou is. En dat geldt niet alleen voor die ene fiets, maar voor alle fietsen die in dezelfde periode bij die online leverancier zijn aangeschaft.

Open gesprek

Ik denk dat de sprekers tijdens de werkveldconferentie ervoor zullen zorgen dat de aanwezigen goede aanknopingspunten krijgen om met elkaar vast te stellen dat het op deze manier niet werkbaar is. We presenteren betere, doeltreffendere alternatieven. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze daarover gaan nadenken. Niet met de illusie dat we nu in een keer alles anders gaan doen. Je kan niet zomaar voor een nieuwe route kiezen. Maar ik ga er wel vanuit dat er ruimte ontstaat om hierover met elkaar in gesprek te gaan.