Doeltreffend Toetsen

Spreker: prof. mr. dr. C.M.D.S. (Charlotte) Pavillon

Spreker: prof. mr. dr. Charlotte Pavillon

Tijdens de werkveldconferentie Ambtshalve Toetsing op 31 januari 2023 wordt veel aandacht besteed aan de consumentenbescherming door de Ambtshalve Toetsing. Onze tweede spreker is Prof. mr. dr. Charlotte Pavillon, Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder consumentenrecht, Rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Nederland én Lid Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Charlotte is gespecialiseerd in het consumentenrecht en publiceert regelmatig in de vakpers over de Ambtshalve Toetsing. In haar presentatie bespreekt ze naast haar visie op de toetsing van de informatieplichten ook de internationale benadering van de Ambtshalve Toetsing. Dit belooft dus een interessante sessie te worden die een bijdrage levert aan de gedachtewisseling met de stakeholders om een efficiëntere en effectievere manier te vinden om aan de informatieverplichting te voldoen.