Doeltreffend Toetsen

Cynthia Cobet over de Werkveldconferentie Doeltreffend Toetsen!

De weg naar efficiëntie tijdens het incassotraject is niet altijd gemakkelijk. Benieuwd naar de impact van de huidige regels omtrent de Ambtelijke Toetsing? Lees dan het interview met Cynthia Cobet, coördinator deurwaarderszaken bij Menzis.

‘De informatieplicht ten aanzien van de Ambtshalve Toetsing is vooral de laatste jaren een stuk toegenomen’. Cynthia Cobet, coördinator deurwaarderszaken bij Menzis. ‘In mijn rol ben ik verantwoordelijk voor het afstemmen en coördineren van alle deurwaarderszaken binnen de betrokken afdelingen bij Menzis’. Daarnaast is Cynthia verantwoordelijk voor het efficiënter maken van alle deurwaarder gerelateerde interne processen. ‘Wij denken al een tijd na over alternatieven voor het huidige beleid van de Informatieplicht ten aanzien van Ambtshalve toetsing’ zo vervolgt Cynthia.

Vanuit organisatorisch oogpunt levert dat een kostenbesparing op en een versimpeling van het dagvaardingsproces en de daarbij behorende productie. De informatieplicht van de Ambtshalve Toetsing vraagt namelijk dat er steeds meer stukken aangeleverd moeten worden. Voordat het überhaupt zover komt dat onze verzekerde bij een Gerechtsdeurwaarder op de radar verschijnt, heeft de verzekerde al 3 facturen ontvangen. Dat betekent ten aanzien van de Informatieplicht dat er direct 3 bijlagen moeten worden bijgevoegd. Daarnaast zien wij dat onze verzekerden steeds vaker kiezen voor digitale facturen waarmee de betalingen via iDEAL links, en dus een externe partij, worden gefaciliteerd. Ook deze externe facturen behoren tot de Informatieplicht en dan zijn dat al 6 bijlagen.

‘We doen er alles aan om de kosten voor debiteur zo laag mogelijk te houden, maar dat betekent hogere kosten voor de organisatie.’ Vanuit maatschappelijk oogpunt is ons target om van de overgedragen dossiers minimaal 80% minnelijk te incasseren en in maximaal 20% van de dossiers tot een gerechtelijke procedure over te gaan. Als aanvullende voorwaarde is gesteld dat er maximaal één gerechtelijk dossier per verzekerde tegelijkertijd plaatsvindt. Dit heeft als gevolg dat veel dossiers worden samengevoegd. Daarmee besparen we oplopende kosten voor onze debiteur, maar levert dat extra werk voor de organisatie. Het samenvoegen van dossiers resulteert al snel in 30 (!) bijlagen. In een standaard email kunnen bijvoorbeeld maar maximaal 12 bijlagen worden toegevoegd. Een collega is dan makkelijk een uur bezig met het afwikkelen van een case.

Uit ervaring zien wij dat zowel de verzekerde als kantongerecht niet altijd naar alle bijlagen kijken. Mogelijk kan een steekproef hetzelfde resultaat opleveren, maar dat is een aanname. Wij kijken daarom uit naar de alternatieven voor de huidige regels omtrent de Ambtelijke Toetsing die zullen worden gepresenteerd tijdens de Werkveldconferentie Doeltreffend Toetsen op 31 januari 2023 in Nieuwspoort, Den Haag.