Doeltreffend Toetsen

Ambtshalve toetsing geldt niet voor alle informatieplichten

Een jaar geleden hebben twee kantonrechters in verstekzaken tegen consumenten prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Een van de prejudiciële vragen is of de rechter bij een overeenkomst op afstand (lees: via het internet) of buiten de verkoopruimte (lees: niet online en niet in de winkel) ambtshalve moet toetsen of is voldaan aan de wettelijke informatieplichten uit de Richtlijn consumentenrechten. Ook hebben de kantonrechters gevraagd of een rechter bij een schending van de informatieplicht ambtshalve een sanctie moet opleggen. Op 12 november 2021 heeft de Hoge Raad een prejudiciële beslissing genomen op die vragen. De Hoge Raad heeft hiermee de reikwijdte van de ambtshalve toetsing van de informatieplicht verduidelijkt.