Wat houdt ambtshalve toetsing in? 

Ambtshalve toetsing houdt in dat de rechter regels van Europees consumentenrecht ook toepast als de consument daar niet om heeft gevraagd.  De verplichting hiertoe blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU. In augustus 2018 is een nieuwe versie verschenen van het eerdere rapport uit november 2014 van de Redactieraad Ambtshalve Toetsen.  Naar …

Wat houdt ambtshalve toetsing in?  Lees meer »